pogoji uporabe

Vaše soglasje
Dobrodošli na tej spletni strani, ki je v lasti podjetja Eli Lilly and Company (“Lilly”). Z uporabo te spletne strani (v nadaljevanju imenovane tudi "stran") se strinjate z naslednjimi določili in vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Z uporabo te strani se strinjate tudi z našo politiko varovanja zasebnosti in uporabe piškotkov.

Omejitev odgovornosti
Ta spletna stran in njena vsebina sta ponujeni "kot sta". Družba Lilly, njeni licencodajalci in njeni dobavitelji v največjem pravno dopustnem obsegu zavračajo kakršnakoli in vsa jamstva, bodisi eksplicitna ali implicitna, zakonska ali drugačna. Lilly, njeni licencodajalci in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih zagotovil ali jamstev glede točnosti, zanesljivosti, popolnosti, aktualnosti, primernosti ali pravočasnosti vsebine, programske opreme, besedila, grafike, orodij, povezav ali sporočil, pridobljenih na tej spletni strani, z uporabo te spletne strani ali od podjetja Lilly oziroma na kateri koli spletni strani, "povezani" s to spletno stranjo. Lilly ne jamči, da bo spletna stran podjetja vedno dostopna brez prekinitev, napak, virusov ali drugih škodljivih elementov.
Podjetje Lilly, njeni licencodajalci, dobavitelji ali tretje osebe, omenjene na tej spletni strani, v pravno največjem dopustnem obsegu izključujejo svojo odgovornost za kakršnokoli izgubo ali škodo (vključno, vendar ne omejeno na kompenzacijsko, neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo, izgubo prihodka ali dobička, škodo zaradi izgube podatkov ali prekinitve poslovanja, izgubo ali poškodbe premoženja in zahtevke s strani tretjih oseb, nastalih v zvezi z vašo uporabo te spletne strani), ki je posledica uporabe ali nemožnosti uporabe spletne strani oziroma njene vsebine ali kakršnekoli okvare v delovanju spletne strani, napake, opustitve, prekinitve, učinka, zamude pri upravljanju ali prenosu, računalniškega virusa, okvare sistema, izgube podatkov ali nezmožnosti uporabe strani ali katerekoli spletne strani, ki jo upravlja katerakoli tretja oseba na podlagi pogodbe, odškodninske odgovornosti ali katerekoli druge pravne teorije, tudi če je podjetje Lilly seznanjeno z možnostjo nastanka tovrstne škode. Prenehanje uporabe te strani je vaše edino in izključno pravno sredstvo.

Vsebina spletne strani v nobenem primeru ne predstavlja nadomestka za zdravniško svetovanje in se je ne sme razlagati kot priporočila za zdravljenje. Ne vsebina ne katerakoli druga storitev, ki jo nudi ta spletna stran, oziroma do katere ta stran omogoča dostop, ni mišljena kot sredstvo medicinskega diagnosticiranja ali zdravljenja. V primeru kakršnihkoli vprašanj glede zdravstvenega stanja se vedno obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.

Povezave
Kot vir informacij za naše obiskovalce ta stran nudi povezave tudi do drugih spletnih strani. A ker podjetje Lilly ne nadzoruje vsebin drugih spletnih strani, do katerih lahko nudi povezave, ter zaradi njihove stalno spreminjajoče se narave, podjetje Lilly ne odgovarja za vsebino, prakse ali standarde spletnih strani tretjih oseb. Podjetje Lilly ni odobrilo vsebine spletnih strani tretjih oseb. Podjetje Lilly ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih strani tretjih oseb, njihovih podstrani ali oglasov tretjih oseb , ter ne daje nobenih zagotovil v zvezi z njihovo vsebino in točnostjo. Spletne strani tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost, pri čemer veljajo določila in pogoji uporabe teh strani.

Uporaba in razkritje informacij
Razen kot je izrecno navedeno na spletni strani, nam v primeru posredovanja kakršnihkoli informacij, vključno s komentarji, pripombami, predlogi, idejami, opombami, risbami, grafikami, koncepti in drugimi informacijami, le-te posredujete brezplačno, pri čemer bodo te informacije veljale za nezaupne in podjetje Lilly nima nobenih obveznosti v zvezi s temi informacijami ter jih lahko reproducira, uporablja, razkriva in razširja drugim brez omejitev, razen tistih, ki so predvidene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi ustreznimi zakoni in predpisi o varovanju zasebnosti, brez vašega soglasja ali plačila kakršnekoli odškodnine vam ali komurkoli drugemu. Podjetje Lilly lahko prosto uporablja vsako znanje in izkušnje ali tehnike, vsebovane v teh informacijah, za kakršenkoli namen, vključno a ne omejeno na razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov, ki vključuje te informacije. To velja tako za informacije, posredovane po e‐pošti ali preko obrazca, ki je na voljo na spletni strani, kot tudi v primeru, da tovrstne informacije objavite na oglasni deski ali nam jih posredujete na kakršenkoli drug način. Podjetje Lilly lahko občasno spremlja, pregleduje in se po svoji lastni presoji odloči, da spremeni ali izbriše katerokoli objavo na strani, vendar k temu ni zavezano.

Uporaba strani/Varnost
Strinjate se, da ne boste pošiljali ali posredovali materialov, ki so nezakoniti, grozilni, žaljivi, obrekljivi, vulgarni, pornografski ali blasfemični, kot tudi ne kakršnihkoli drugih materialov, ki bi lahko kakorkoli kršili katerikoli zakon, predpis ali pravilo. Za vse materiale, ki jih želite objaviti na strani, ste izključno odgovorni. Nadalje se strinjate tudi, da na spletno stran ne boste nalagali, po e-pošti pošiljali, na spletni strani objavljali ali nanjo posredovali, oziroma preko spletne strani distributirali ali drugače objavljali materialov, ki bi lahko ovirali normalno delovanje strani, vključno z objavljanjem ali drugačnim posredovanjem materiala, ki ni povezan z obravnavano temo ali drugemu uporabniku drugače prepoveduje ali mu preprečuje uporabo spletne strani.
Za potrebe popolnega dostopa do spletne strani se od vas lahko zahteva registracija. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega računa in gesla ter za omejevanje dostopa do vašega računalnika. Na tem mestu sprejemate odgovornost za vse aktivnosti, ki se izvajajo preko vašega računa ali gesla, pri čemer se takšna uporaba šteje za vašo uporabo. Vi sami morate zagotoviti, da bo vaš račun popolnoma usklajen s temi pogoji uporabe. Prenos vašega računa na tretjo drugo fizično ali pravno osebo ni dovoljen.
Pri uporabi spletne strani bodo informacije posredovane preko medija, ki je izven nadzora in pristojnosti podjetja Lilly in njegovih dobaviteljev. Skladno s tem podjetje Lilly ne prevzema nobene odgovornosti za zamude, napake, prekinitve ali okvaro podatkov ali drugih informacij, posredovanih v zvezi z uporabo te strani.

Omejitve
Podjetje Lilly se nahaja v Sloveniji. Ta spletna stran je namenjena izključni uporabi s strani prebivalcev Slovenije. Podjetje Lilly ne daje nobenih zagotovil glede ustreznosti materialov ali njihove razpoložljivosti za uporabo na drugih lokacijah. Dostop do vsebine s strani določenih oseb ali v določenih državah zunaj Slovenije morda ni zakonit. Če do te strani dostopate izven Slovenije, to počnete na lastno odgovornost in ste odgovorni za spoštovanje zakonov vaše države. Ta spletna stran ni namenjena ali zasnovana z namenom, da bi privabljala mladoletne posameznike, mlajše od 18 let.

Mladoletne osebe
Zavedati se morate, da ta spletna stran ni namenjena ali zasnovana z namenom, da bi privabljala mladoletne posameznike, mlajše od 18 let. Od oseb, za katere smo prepričani, da so mlajše od 18 let, ne zbiramo podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje.

Spori in veljavno pravo
Ti pogoji uporabe in vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali v zvezi z njimi, njihovo vsebino ali zasnovo (vključno s kakršnimikoli nepogodbenimi spori ali zahtevki), se urejajo in razlagajo v skladu z notranjim materialnim pravom Slovenije, brez uveljavljanja načel kolizije zakonov. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katerakoli določba teh pogojev uporabe neveljavna, neveljavnost te določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh pogojev uporabe. Izrecno se strinjate, da so za reševanje vseh sporov in zahtevkov, ki vključujejo podjetje Lilly, vseh sporov ali zahtevkov, ki so povezani ali izhajajo iz uporabe te strani, ter vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji uporabe, njihovo vsebino ali zasnovo (vključno z vsemi nepogodbenimi spori ali zahtevki), izključno pristojna sodišča v Sloveniji.

Celoten sporazum
Razen če ni drugače določeno v posebnem "pravnem obvestilu" na tej strani, ti pogoji uporabe in politika varovanja zasebnosti in uporabe piškotkov sestavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Lilly glede uporabe te spletne strani in njene vsebine.

Spreminjanje pogojev uporabe
Podjetje Lilly lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni te pogoje uporabe. Podjetje Lilly lahko kadarkoli in brez obvestila odpove ta sporazum, vam onemogoči dostop do dela ali celotne spletne strani, ali kateremukoli uporabniku začasno onemogoči dostop do dela ali celotne spletne strani, če po lastni presoji meni, da ste kršili ali bi lahko kršili katerokoli določilo ali pogoj teh Pogojev uporabe, ali za lastne potrebe. Ta sporazum lahko kadarkoli prekinete tako, da uničite vse materiale, ki ste jih pridobili na spletni strani, in stran prenehate uporabljati.
Pri uporabi te spletne strani morate upoštevati tudi politiko varovanja zasebnosti in uporabe piškotkov ter izjave o avtorskih pravicah.