pogoji uporabe

POGOJI UPORABE

Dobrodošli na spletni strani družbe Eli Lilly and Company Limited (»Lilly«). Z uporabo te spletne strani se zavezujete, da boste spoštovali spodnje pogoje ter vse veljavne zakone in predpise.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

Ta stran in njena vsebina sta na voljo takšni, „kot sta“. Družba Lilly, njeni dajalci licenc in njeni dobavitelji v največjem pravno dopustnem obsegu  zavračajo vsa jamstva. Družba Lilly, njeni dajalci licenc in dobavitelji ne dajejo nobenih zagotovil ali jamstev o točnosti, zanesljivosti, celovitosti, trenutni veljavnosti, primernosti ali o pravočasnosti vsebine, programske opreme, besedila, grafike, orodij, povezav ali komunikacij, ki so na voljo na spletni strani ali z uporabo spletne strani ali družbe Lilly ali na kateri koli spletni strani ali straneh, do katerih vodijo povezave na tej strani. Družba Lilly ne daje jamstev, da bo spletna stran na voljo brez prekinitve, brez napak ali brez virusov ali drugih škodljivih komponent.

V največjem pravno dopustnem obsegu družba Lilly, njeni dajalci licenc, njeni dobavitelji ali katera koli tretja oseba, omenjena na spletni strani, nikakor ne bodo odgovorni za škodo (med drugim za naključno ali posledično škodo, izgubljeni dobiček ali škodo zaradi izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja), ki nastane zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani ali vsebine, ali za kakršno koli neuspešnost, napako, opustitev, prekinitev, učinek, zapoznitev pri obratovanju ali prenosu, računalniški virus, prekinitev omrežnega napajanja, izgubo podatkov ali izgubo uporabe, povezane s to spletno stranjo ali z drugo spletno stranjo, ki jo upravlja tretja oseba, na podlagi pogodbe, škodnega dejanja ali druge pravne teorije, in ne glede na to, ali je družba Lilly obveščena o možnosti tovrstne škode. Vaš edini in izključni popravni ukrep je prenehanje uporabe spletne strani.

Vsebina spletne strani na noben način ni mišljena kot nadomestek za strokovni zdravniški nasvet in se ne sme razlagati kot priporočilo za zdravljenje. Pri medicinski diagnostiki in zdravljenju se ne smete zanašati ne na vsebino ne na druge storitve, ki so na voljo na tej spletni strani ali prek nje. Z vsemi vprašanji o svojem zdravstvenem stanju se vedno obrnite na zdravnika. 

Ta spletna stran kot pomoč obiskovalcem ponuja tudi povezave na druge spletne strani. Ker družba Lilly ne nadzoruje vsebine drugih spletnih strani, do katerih vodijo povezave, in ker se te strani nenehno spreminjajo, družba Lilly ni odgovorna za vsebino, prakse ali standarde na spletnih straneh tretjih oseb. Družba Lilly ne podpira vsebine na spletnih straneh tretjih oseb. Družba Lilly ni odgovorna za vsebino spletnih mest tretjih oseb, do katerih vodijo povezave, vsebino strani znotraj teh strani ali vsebino oglasov tretjih oseb in ne daje nobenih zagotovil glede njihove vsebine ali točnosti. Spletne strani tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost, za uporabo pa veljajo pogoji uporabe teh strani.