Lilly je vodilno podjetje na področju

Transparentnosti

Izkušnje nas učijo, da s transparentnostjo poslovanja lahko pridobimo in obdržimo zaupanje naših deležnikov. Poleg tega transparentnost tudi ščiti pred korupcijo in neetičnim poslovnim ravnanjem. S tem, ko prisluhnemo našim deležnikom in se odkrito odzivamo na njihova vprašanja, lahko še dodatno izboljšujemo našo transparentnost in način našega poslovanja.


Skladno z našo politiko javnega razkrivanja smo postali prvo farmacevtsko podjetje, ki je prostovoljno uvedlo spletni register kliničnih preskušanj. Od leta 2002 so vse klinične študije faze II, faze III in faze IV, začete 15. oktobra 2002 ali kasneje in jih Lilly sponzorira, registrirane na spletni strani www.clinicaltrials.gov, ne glede na to, na katerem koncu sveta se izvajajo. Poleg tega je podjetje Lilly pričelo tudi z registracijo vseh kliničnih študij faze I, ki so se začele izvajati 1. oktobra 2010 ali kasneje.


Pri podjetju Lilly smo prepričani, da je transparentnost poslovnih procesov, ki vključujejo finančna plačila ali druge oblike vrednosti, bistvenega pomena za pridobitev zaupanja pri zdravnikih, saj se dobro zavedamo, da pri plačilih, ki se obravnavajo kot nerazkrita, lahko hitro pride do napačnega razlaganja. Iz tega razloga smo sprejeli številne ukrepe za zagotavljanje informacij o pomembnejših vidikih našega sodelovanja s ključnimi partnerji za potrebe doseganja napredkov v zdravstvu.