Kodeks transparentnosti

Skladno z visokimi etičnimi standardi ter s pričakovanji bolnikov, širše javnosti in državnih organov so inovativna farmacevtska podjetja po vsej Evropi sprejela Kodeks transparentnosti EFPIA, s katerim so se zavezala k objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam.

Sodelovanje med zdravstvenimi delavci in farmacevtskimi podjetji, ki razvijajo in izdelujejo nova zdravila in medicinske tehnologije, je od nekdaj pozitivno vplivalo na izboljšanje skrbi za bolnike in omogočalo napredek razvoja inovativne medicine.

Farmacevtska industrija prav na temeljih spoznanj tovrstnega sodelovanja usmerja lastna prizadevanja k promociji skrbi za bolnike in metod zdravljenja, kar odločilno vpliva na izboljšanje izidov zdravljenja prek:

  1. odkrivanja in proizvodnje novih zdravil;
  2. izvajanja strokovnih izobraževanj o pravilni uporabi zdravil;
  3. vpogleda v vsakdanjo prakso zdravljenja posameznih bolezni z namenom prepoznavanja in boljšega razumevanja nerešenih medicinskih vprašanj. 

Pomembno je, da je odnos med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci zgrajen na zdravih temeljih ter da v ospredju ohranja bolnikovo korist. Kodeks transparentnosti EFPIA je le del prizadevanj pri zagotavljanju in zaščiti integritete teh odnosov ter je korak naprej pri zagotavljanju transparentnosti odnosa med farmacevtsko industrijo, zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami po vsej Evropi. Družba Eli Lilly ceni sodelovanje z zdravstvenimi delavci in hkrati podpira zavezo k transparentni objavi letnih poročil o vseh prenosih sredstev, ki so jih prejeli zdravstveni delavci in zdravstvene organizacije. Primeri prenosa sredstev so nadomestila za storitve in svetovanje, prispevki za kritje stroškov, povezanih z dogodki, vključno s pristojbinami za registracijo ter stroški potovanj in nastanitve, prenosi sredstev, povezani z raziskavami in razvojem, ter donacije zdravstvenim organizacijam. Podatki v poročilu so lahko razkriti individualno na ime prejemnika ali v skupinski objavi, odvisno od odločitve posameznega zdravstvenega delavca. Zdravstveni delavci imajo možnost odločitve v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov. Poročila so objavljena enkrat na leto in so na voljo tri leta od datuma objave.

O kodeksu transparentnosti

Kodeks transparentnosti EFPIA od vseh članic Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA) zahteva, da enkrat na leto javno objavijo podatke o prenosih sredstev, ki so jih od članice prejeli zdravstveni delavci in zdravstvene organizacije.

Zakon o varovanju osebnih podatkov podjetja zavezuje, da pred objavo imena pridobijo soglasje za objavo posameznega zdravstvenega delavca. Soglasje za objavo zdravstvenega delavca je podlaga, na kateri so vsi objavljeni prenosi sredstev povezani z imenom in priimkom zdravstvenega delavca. Če zdravstveni delavec ne poda soglasja za objavo, bodo prenosi sredstev objavljeni brez imena in priimka v skupinskem delu objave.

Dodatne informacije o Kodeksu transparentnosti so na spletni strani EFPIA
(http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2) in Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (http://www.firdpc.com/). Če imate vprašanja z izvajanjem kodeksa v družbi Eli Lilly, pokličite na telefon +386 1 580 00 10.

Na spodnjih povezavah so letna poročila prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam ter obvestila o uporabljeni metodologiji pri objavi za posamezno leto, ki jih Eli Lilly objavlja v skladu z zahtevami Kodeksa transparentnosti EFPIA in v skladu s transparentnim sodelovanjem z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami.

2016 EFPIA poročilo prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam
Obvestilo o uporabljeni metodologiji – Eli Lilly Slovenija (2016)
2017 EFPIA poročilo prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam
Obvestilo o uporabljeni metodologiji – Eli Lilly Slovenija (2017)
2018 EFPIA poročilo prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam
Obvestilo o uporabljeni metodologiji – Eli Lilly Slovenija (2018)
 
Lilly poročila za druge države članice EFPIA so dostopna na tej povezavi.