Avtorske pravice

Vse, kar lahko vidite ali preberete na naši spletni strani je avtorsko ali kako drugače zaščiteno in v lasti Eli Lilly and Company (v nadaljevanju "Lilly"), ali tretje stranke, ki je Lilly dodelila pravico do uporabe takega materiala. Razen če ni izrecno drugače navedeno, ni dovoljeno ničesar, kar lahko vidite ali preberete na naši spletni strani, kopirati ali uporabljati drugače, kot je določeno v teh pogojih uporabe ali s predhodnim pisnim soglasjem Lilly.

Če ni drugače izrecno navedeno, je dovoljeno tiskanje posameznih delov spletne strani, za vašo osebno, nekomercialno uporabo pri spoznavanju storitev ali izdelkov, ki jih Lilly ponuja za nekomercialno uporabo v zvezi z zdravstvenim varstvom ali izobraževanjem. Če ste zdravstveni delavec ali izvajalec zdravstvenih storitev, lahko natisnete posamezne dele spletne strani, razen če ni izrecno drugače navedeno, in delite informacije ali gradiva z drugimi. S tem vam ni dano dovoljenje ali soglasje, na podlagi katerega bi te materiale ali gradiva licencirali, prodajali, shranjevali, spreminjali, popravljali ali ustvarjali iz njih izpeljana dela. Ta izdaja dovoljenja nikakor ne pomeni prenosa avtorske ali lastninske pravice, in na podlagi tega dovoljenja ne smete:

  • uporabljati gradiva v komercialne namene, ali za kakršnokoli javno objavo;
  • odstraniti katerihkoli opozoril glede avtorskih pravic, blagovne znamke ali drugega lastniškega opozorila iz materialov;
  • omogočati prikaza materialov na katerem koli drugem strežniku.

Lilly ne daje nobenih jamstev, da z uporabo kakršnokoli prikazanih materialov ali gradiv na tem spletnem mestu ne boste kršili pravic tretjih oseb.

Če ni navedeno drugače, so vsi logotipi, imena, modeli in znamke na spletni strani blagovne znamke v lasti ali pod licenco uporabe Lilly. Uporaba ali zloraba katerekoli od teh oznak ali druge informacije je strogo prepovedana.

Nobenega dela tega obvestila se ne sme razlagati na način, da bi se z njim kakorkoli dovoljevala kakršnakoli pravica zaščitena, s kateremkoli patentom ali blagovno znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine Lilly ali tretje osebe. Nobenega dela tega obvestila se ne sme razlagati na način, da bi se z njim kakorkoli prenašala kakršnakoli licenca ali pravica, ki je s strani Lilly avtorsko ali drugače zaščitena.  

Uporaba te spletne strani upošteva tudi Pogoje uporabe in poglavje Zasebnost.