Avtorske pravice

POSREDOVANE VSEBINE IN AVTORSKE PRAVICE

Vse, kar preberete ali vidite na spletni strani, je zaščiteno z avtorskimi pravicami ali pravicami drugih vrst in je v lasti družbe Lilly ali tretje osebe, ki je družbi Lilly podelila dovoljenje za uporabo ali ji dovolila uporabo tovrstnega gradiva. Ničesar, kar preberete ali vidite na tej spletni strani, razen če je izrecno navedeno, ne smete kopirati ali uporabiti, razen kot določajo ti pogoji uporabe ali s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Lilly.

Dovoljujemo vam, da si natisnete posamezne strani, razen kjer je izrecno navedeno drugače, za lastno, nekomercialno uporabo, s katero spoznavate storitve in zdravila, ki jih ponuja družba Lilly, ali za nekomercialno uporabo v povezavi z zdravstvom ali izobraževanjem. Če ste zdravstveni delavec ali izvajalec zdravstvenih storitev, si lahko natisnete posamezne strani, razen kjer je izrecno navedeno drugače, ter informacije in gradivo delite z drugimi. Za licenciranje, prodajo, shranjevanje, spreminjanje ali pripravo izpeljanih del iz teh gradiv nimate dovoljenja. Izdajanje dovoljenja ni prenos pravice in pod nobenim pogojem ne smete:

gradiva uporabljati v komercialne namene ali ga javno prikazovati;

z gradiv odstranjevati oznak za avtorske pravice, blagovne znamke ali druge lastniške oznake;

»zrcaliti« gradiv na drugem strežniku.

Ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev, da z uporabo gradiv s spletnega mesta ne boste kršili pravic tretjih oseb.

Razen če je izrecno navedeno drugače, so vsi logotipi, imena, zasnove in oznake na spletni strani blagovne znamke v lasti ali licenčni uporabi družbe Lilly. Uporaba ali zloraba teh oznak ali drugih informacij je strogo prepovedana. Nič, kar je tu navedeno, se ne razlaga, kot da implicitno, z načelom estoppel ali kako drugače daje licenco ali pravico do patenta ali blagovne znamke družbe Lilly ali tretje osebe. Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, se nič, kar je tu navedeno, ne razlaga, kot da daje licenco ali pravico do katere koli avtorske pravice družbe Lilly.

Uporabnik, ki Lilly v objavo posreduje avtorska dela (zapiski, skice, grafike itd.) ali predmete sorodnih pravic izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih in predmetih sorodnih pravic oziroma da ima pridobljene ustrezne materialne avtorske in sorodne pravice, ki uporabniku dovoljujejo razpolaganje s predmetnimi pravicami na način, določen v teh pogojih uporabe. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic. Uporabnik jamči, da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na objavljenih avtorskih delih ali predmetih sorodnih pravic na Lilly. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del in/ali predmetov sorodnih pravic in z njihovo objavo na spletnih straneh Lilly niso kršene pravice intelektualne lastnine.

Razen kot je izrecno navedeno na spletni strani, če nam pošiljate kakršne koli informacije, vključno s komentarji, z opombami, s predlogi, z idejami, z zaznamki, z risbami, z grafikami, s koncepti ali z drugimi podatki („posredovane vsebine“), s pošiljanjem teh vsebin prenašate na Lilly vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, zlasti pa pravico do reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, dajanja na voljo javnosti, in pravico do predelave, v celoti, brezplačno in časovno ter prostorsko neomejeno. Posredovane vsebine ne veljajo za zaupne in družba Lilly ne bo imela nikakršnih obveznosti do tovrstnih informacij in jih tako lahko brez vašega soglasja ali nadomestila vam ali komu drugemu med drugim prosto razmnožuje, uporablja, razkriva in distribuira drugim brez omejitev, razen omejitev, ki so navedene v morebitnih zakonih in predpisih s področja zasebnosti. Družba Lilly lahko prosto uporablja vsako znanje ali tehnike, ki jih vsebujejo te informacije, za kakršen koli namen, med drugim za razvoj, izdelavo in trženje izdelkov, ki vključujejo te informacije. To velja ne glede na to, ali nam te informacije pošljete po e-pošti, prek spletnega obrazca, oglasne deske ali kako drugače. Lilly lahko gradivo objavlja oziroma drugače uporablja v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. S pošiljanjem posredovanih vsebin se strinjate, da ni potrebno, da se pri objavi posredovanega dela navede vaše avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic. Strinjate se, da lahko Lilly materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, ki so predmet prenosa po teh pogojih uporabe, po lastni presoji v celoti ali deloma prenaša na tretje osebe, ne da bi bilo za to potrebno dovoljenje avtorja. Družba Lilly ni odgovorna za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami. Družba Lilly lahko občasno spremlja, pregleduje in po lastni presoji spreminja ali briše vaše objave na spletnem mestu, vendar tega ni obvezana storiti.

Strinjate se, da ne boste pošiljali ali prenašali gradiva, ki je nezakonito, grozilno, opravljivo, obrekljivo, opolzko, pornografsko, blasfemično ali ki kakor koli krši zakon ali predpise. Sami ste odgovorni za vsako gradivo, ki ga pošljete na spletno stran. Strinjate se tudi, da ne boste nalagali, pošiljali po e-pošti, objavljali, prenašali ali distribuirali ali kako drugače prek spletne strani objavljali gradiva, ki moti normalno delovanje strani, vključno z objavljanjem ali drugačnim prenašanjem gradiva, ki ni povezano s tematiko, ali kako drugače omejevali ali zavirali druge uporabnike pri uporabi spletne strani. Med uporabo spletne strani lahko pošiljate in/ali družba Lilly lahko zbira določene omejene informacije o vas in vaši uporabi spletne strani. S tovrstnimi informacijami lahko prosto razpolagamo za kakršen koli namen, ki se nam zdi primeren, kar vključuje tudi trženje.

Za poln dostop do strani se boste morda morali prijaviti. Sami ste odgovorni, da ohranjate zaupnost svojega uporabniškega računa in gesla ter da omejujete dostop do svojega računalnika. Sprejemate odgovornost za vse aktivnosti, ki potekajo v okviru vašega uporabniškega računa ali gesla; šteje se, da ste takrat uporabnik vi. Zagotovili boste, da je vsaka uporaba vašega uporabniškega računa v skladu s temi pogoji. Prenos uporabniškega računa na drugo osebo ali subjekt je prepovedan.

Pri uporabi spletne strani se informacije prenašajo prek medija, ki je zunaj nadzora in pristojnosti družbe Lilly in njenih dobaviteljev. Zato družba Lilly ne prevzema odgovornosti za (ali povezane z) zamudo, napako, prekinitev ali okvaro podatkov ali drugih informacij, ki se prenašajo v povezavi z uporabo te strani.

Ta spletna stran je namenjena izključno prebivalcem Slovenije. Družba Lilly ne daje zagotovil, da so gradiva na tej spletni strani primerna ali na voljo za uporabo tudi na drugih lokacijah. Dostop do vsebine nekaterim osebam ali v nekaterih drugih državah morda ni zakonit. Če dostopate do te spletne strani zunaj Slovenije, to počnete na lastno odgovornost in ste odgovorni za skladnost z zakonodajo, ki velja pri vas.

IZBIRA PRAVA IN PRISTOJNOST

Ti pogoji uporabe in vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali v zvezi z njimi, njihovo vsebino ali zasnovo (vključno s kakršnimikoli nepogodbenimi spori ali zahtevki), se urejajo in razlagajo po materialnem pravu Republike Slovenije, brez uporabe kolizijskih predpisov. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe neveljavna, neveljavnost te določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh pogojev uporabe. Izrecno se strinjate, da so za reševanje vseh sporov in zahtevkov, ki vključujejo podjetje Lilly, vseh sporov ali zahtevkov, ki so povezani ali izhajajo iz uporabe te strani, ter vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji uporabe, njihovo vsebino ali zasnovo (vključno z vsemi nepogodbenimi spori ali zahtevki), izključno pristojna sodišča v Sloveniji.

 

KONČNE DOLOČBE

Razen kot je izrecno navedeno v posebnem »pravnem obvestilu« na tej spletni strani, so ti pogoji uporabe celotna pogodba med vami in družbo Lilly glede uporabe te spletne strani in njene vsebine.

Družba Lilly lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje uporabe. Družba Lilly lahko kadar koli brez obvestila prekine to pogodbo, vaš dostop do dela ali celotne spletne strani ali prekine uporabniški dostop do dela ali celotne spletne strani, če meni, da ste kršili ali bi lahko kršili katerega izmed pogojev te pogodbe ali ker ji tako ustreza. Vi lahko kadar koli prekinete to pogodbo, tako da uničite vsa gradiva, ki ste jih prejeli na spletni strani in stran prenehate uporabljati.

Za vašo uporabo te spletne strani velja tudi izjava o zasebnosti

Ta različica pogojev uporabe velja od 4.12.2018.